Тұрғындарды көшіру бойынша сұрақтар

10 Наурыз 2016 11:20
2012-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ҰЛЫТАУ АУДАНЫ ЖӘНЕ СӘТБАЕВ, ЖЕЗҚАЗҒАН ҚАЛАЛАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫНЫҢ 11П. ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТЫҚ АҚПАРАТ

2012-2020 жылдарға арналған Қарағанды облысы Ұлытау ауданы және Сәтбаев, Жезқазған қалаларының әлеуметтік экономикалық дамудың кешенді жоспарының 11п. жүзеге асыру мәселесі бойынша құқықтық ақпарат «Пайдалы қазбалардың туылған жерін өндеу мақсатында мемлекеттік қажеттілік үшін Жезқазған кенті және шеттегі Весовая, Крестовский, ГРП елді мекендерінің жер телімін мәжбүрлі түрде алу  бойынша іс-шара жүргізу»

Мемлекеттік қажеттілік үшін Қарағанды облысы Жезқазған кенті жер телімін мәжбүрлі түрде алу  бойынша іс-шара ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 қаулысымен бекітілген 2012-2020 жылдарға арналған Қарағанды облысы Ұлытау ауданы және Сәтбаев, Жезқазған қалаларының әлеуметтік экономикалық дамудың кешенді жоспарының 11п. орындау мақсатында жүзеге асырылып жатыр.

Мәжбүрлі түрде жер телімін алу кезінде немес мемлекеттік қажеттілік үшін басқа да жылжымайтын мүлікті алу кезінде туындайтын құқықтық қатынас ҚР Конституциясында,ҚР азаматтық және жер кодексінде, ҚР «Тұрғын-үй қатынастары туралы» , «Мемлекеттік мүлік туралы» заңдарында және басқа да заңнама актілерінде негізделеді.   

Мемлекеттік қажеттілік үшін мәжбүрлі түрде жер телімін алу ҚР «Мемлекеттік мүлік туралы» заңының 6 тарауында бекітілген тәртібінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік қажеттілік үшін мәжбүрлі түрде жер телімін алу ҚР Үкіметінің қаулысы негізінде немесе жер телімін мәжбүрлі түрде алу туралы  жергілікті атқару органдары  негізінде жүргізіледі. 

Жер телімінің және басқа да жылжымайтын мүлік иесіне жер телімін сатып алу жөнінде келісім жобасы қосымшасымен жер телімін мәжбүрлі түрде алудың басталуы туралы хабарландыру жіберіледі. 

Жеке меншік иесі немесе мемлекеттік емес мәжбүрлі түрде алынатын жер телімінің иесі заңнамаға сәйкес  жер телімін мәжбүрлі түрде алуды бастау туралы  қаулы қабылданғаннан кейін келісілетін процедурасын жергілікті атқару органдарына тиісті жолданымдар бепру арқылы  ҚР «Мемлекеттік мүлік туралы» заңының 6 тарауында бекітілген негізінде бастамшылық ете алады.

Жеке тұрғын үй орналасқан жерде жеке қосалқы шаруашылықты (дала үлесінен басқа) жүргізу үшін жеке тұрғын үй құрылысында ұсынылған мемлекеттік қажеттілік үшін мәжбүрлі түрде алынатын жер телімінің құны жер телімі құнының көлемімен және сол жерде орналасқан нарықтық құнынан жоғарыланбайтын жылжымайтын мүлік  құны көлемімен анықталады.

Азаматтық құқықтық  келісім немесе сот шешімі бойынша жеке меншік иесіне өткен мемлекеттік қажеттілік үшін мәжбүрлі түрде алынатын жер телімінің құны нарықтық құнынан жоғарыланбайтын азаматтық құқықтық  келісімде немесе сот шешімінде көрсетілген құнының көлемінде анықталады. Егерде азаматтық құқықтық  келісімде жер телімінің құны көрсетілмесе, оның құны кадастрлық (бағалау) құны бойынша анықталады.  

Мемлекеттік қажеттілік үшін мәжбүрлі түрде жер телімін айырып алуға байланысты жер телімінің және басқа да жылжымайтын мүліктің нарықтық құны тәуелсіз бағалаушымен анықталады. 

Мемлекеттік қажеттілік үшін жер телімін мәжбүрлі түрде алуды  және басқа да жылжымайтын мүлікті бағалау ҚР «Қазақстан Республикасындағы қызметті бағалау туралы» заңына, бағалау қызметі аясында уәкілетті органмен және басқа да нормативтік құқықтық  актілермен бекітілген бағалау стандарттарына сәйкес жүргізіледі. 

Мемлекеттік қажеттілік үшін жер телімін мәжбүрлі түрде алуды  және басқа да жылжымайтын мүлік иесінің талабы бойынша  атқару органдарына жолданымы бойынша мемлекеттік қажеттілік үшін жер телімін мәжбүрлі түрде алуды  және басқа да жылжымайтын мүлік құның қайта бағалау жүргзілуі тиіс. 

Мемлекеттік қажеттілік үшін жер телімін мәжбүрлі түрде алуды  және басқа да жылжымайтын мүлік құнын қайта бағалау бұрын бағалау жүргізген бағалаушымен қайта бағалау жүргізілмейді. 

Анықтама үшін: берілген тарау нормативтік құққтық құжатқа саналмайды,тек ақпараттық сипат. 


Вернуться назад