Отчет перед населением

Құрметті қала тұрғындары!
Мемлекет Басшысының Жарлығына сәйкес барлық деңгейдегі әкімдердің халықпен есептік кездесулері өтіп жатыр. Бұл атқарушы органдар үшін емтихан болып табылады. Дәл осындай кездесулердің негізінде тұрғындармен қаламыздың ең өткір әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері бойынша сұрақтар көтерілді. Атқарушы билік пен халық арасындағы осындай ашық диалог жауапкершілікті арттырады.
Өткен 2016-шы жылы елеулі оқиғаларға толы жыл болды. Баршамыз Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесін атап өттік. Парламент Мәжілісі мен жергілікті өкілді органдар депутаттарын сайлау барысында  өз азаматтық және саяси көзқарасымызды айқындадық. Біздің еліміз Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланды. Біздің мемлекетіміздің қол жеткізген табыстарына  сәтбаевтықтардың да қосқан еңбегі  орасан зор. Қаламыздың экономикасы дамып, әлеуметтік мәселелер шешіліп, ішкі тұрақтылық нығаюда.
2016-шы жылғы қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша қорытынды есебі  «Шарайна» газетінің беттерінде және қала әкімдігінің веб-сайтында жарияланған. Сондықтан тұрғындар бұл материалдармен алдын ала танысуға мүмкіндігі болды. 
Мен бүгінгі есебімде өткен жылғы тұрғындармен есептік кездесуінде  көтерілген ұсыныстар мен ескертулеріне, сонымен  қатар, ағымдағы жылы қаланы әлеуметтік–экономикалық дамыту бойынша міндеттерге аса назар аудармақпын.
Жалпы алғанда, 2016-шы жылғы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы жақсы деуге болады. 
2016-шы жылдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп өнімінің көлемі 44,3 млрд. теңгені құрады. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда үш есе жоғары.
Әрине, ерекше орын шағын және орта бизнеске тиесілі. Қалада тіркелген кәсіпкерлік субъектілерінің саны – 2 мын 835, бұл салада 5 мын 49 адам еңбек етеді. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 10%-ға жоғары.
2015-ші жылмен салыстырғанда 2016-шы жылдың қорытындысы бойынша шағын кәсіпкерлік нысандары тауарларының өндіріс көлемі 13%-ға немесе 803 млн. теңгеге жоғары болып, 6 млрд. 853 млн. теңгені құрады.
Ауылшаруашылық саласында жалпы өнім көлемі 1 млрд. 33 млн. теңгені құрап, 2015-ші жылмен салыстырғанда 6,3%-ға өсті.
Құрылыс жұмыстарының көлемі 9,5 млрд. теңгені құрады. Тұрғын үйді енгізу көлемі 58,3 мың шаршы метрді немесе былтырғы жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 6 есе артты.
Негізгі капиталға инвестиция көлемі есепті кезеңде 22,5 млрд. теңгені немесе 2015-шы жылмен салыстырғанда 62%-ға жоғары.
2016-шы жылдың қорытындысы бойынша қалалық бюджеттің кіріс бөлігінің түсімі 15 млрд. 441 млн. теңгені құрады. Қалалық бюджеттің меншік кірістері 2 млрд. 683 млн. теңгені, нысаналы трансферттер 12 млрд. 758 млн. теңгені, яғни жылдық жоспарға 100%-ды құрады.
Былтырғы жылы қалалық бюджеттің шығыс бөлігі 97%-ға орындалып, 14 млрд. 976 млн. теңгені құрады.

 

Сонымен қатар, сіздің назарыңызға Сәтбаев қаласы 2016-шы жылы әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері бойынша облыстың қалалар мен аудандары рейтингісінде 2-ші орынға көтерілгенін жеткіземін.
Уважаемые участники отчетной встречи!
В целях обеспечения системного развития города в 2016 году нами были определены 5 стратегических направлений работы, чтобы город был:
Первое.  Экономически устойчивым;
Второе.  Привлекательным для бизнеса и частного капитала;
Третье.   Комфортным;
Четвертое. Социально-ориентированным;
Пятое.    Безопасным.
По первому направлению «Экономическая устойчивость города»
Основой экономической устойчивости города является горнодобывающая отрасль, при этом градообразующее предприятие «Корпорация Казахмыс» производит более половины объема промышленности и является основным работодателем в регионе. Вместе с тем, «Корпорация Казахмыс» продолжает работы по продлению срока эксплуатации Жезказганского месторождения. Так,  в 2016 году запущено новое Жыландинское месторождение, продолжается добыча руды на рудниках Восточная Сарыоба, планируется активная эксплуатация месторождения Карашошак. В результате по итогам 2016 года объем добычи медной руды составил 16,8 млн. тонн, тем самым обеспечен рост на 4% к уровню 2015 года.
В декабре 2016 года в районе обогатительной фабрики №3 завершено строительство опытного заводского комплекса по переработке окисленной руды в катодную медь методом кучного выщелачивания. В начале января текущего года была произведена первая партия катодной меди, а в марте будет определена экономическая эффективность  данного производства и после этого планируется строительство основного завода, проектная мощность которого составит 846 тыс. тонн руды и 5000 тонн катодной меди в год. При строительстве завода будет обеспечено создание 260 рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию - 180 рабочих мест. Таким образом, развертывание намечаемой деятельности окажет как прямое, так и косвенное положительное воздействие на уровень благосостояния населения, на социальную и экономическую среду в целом.
Высокие показатели наблюдаются у системообразующих предприятий – «Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз», «Надежность и долговечность», «Рудсервис», «Казцентрналадка», которыми за отчетный период оказано услуг на сумму более чем 40 млрд. тенге, что в 3 раза выше уровня прошлого года.          
Новым локомотивом экономического роста стало строительство нового микрорайона «Нурлы мекен». Для переселения жителей поселка Жезказган в 2016 году в новом жилом массиве введено в эксплуатацию 15 многоквартирных домов или 805 квартир общей площадью 53 тыс. кв. метров, что в 6 раз больше уровня 2015 года.
В данном микрорайоне в 2016 году начато строительство еще 25 домов или 1 150 квартир общей площадью 77 826 кв.м. с завершением в текущем году.
Следует отметить, что на стройплощадках задействовано около 1 700 человек, а доля казахстанского содержания используемых строительных материалов составляет 95%.
Также в текущем году начнется строительство нового микрорайона №8, где планируется ввести в эксплуатацию 107 двухквартирных жилых домов или 214 квартир с подведением инженерных коммуникаций.
Наряду с этим, во исполнение поручения Главы государства прорабатывается реализация проектов строительства арендного жилья, а также по программе «Жилстройсбербанка» (справочно: всего в очереди находится 1760 человек, на земучастки – 505 человек). Так, направлена заявка на получение строительства 56-квартирного арендного жилого дома в 7-м микрорайоне для очередников. За счет собственных средств ИП «Бурабаева» начато строительство
3-этажного 18-квартирного жилого дома по пр. Сатпаева, 40 с завершением в текущем году для дальнейшей реализации  вкладчикам «Жилстройсбербанка».
В целом, строительство новых микрорайонов и объектов дает дополнительный импульс для устойчивого развития города – обеспечивается занятость населения за счет создания новых рабочих мест, развивается сфера торговли и услуг, увеличиваются поступления в бюджет.

По второму направлению «Привлекательность города для бизнеса и частного капитала».
Реализация данного направления характеризуется ростом предпринимательской активности. За отчетный период в городе введены в эксплуатацию 22 объекта бизнеса, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
При этом, нам удалось запустить ряд объектов в сфере сельского хозяйства, легкой и  обрабатывающей промышленности: это птицефабрика КХ «Ахтямов», цех по переработке мяса ИП «Нисковских», вязальный цех «Triksat», а также новые цеха по выпуску вибростолов и пневмоцилиндров для горно-шахтного оборудования» (ИП «Гелисханова»).
В целом, объем вложенных инвестиций субъектами МСБ возрос в 3 раза и составил около 800 млн. тенге, при этом создано 91 рабочее место.
Оживлению сектора предпринимательства способствует активная разъяснительная работа с лицами, желающими открыть свое дело, а также введенный по инициативе акимата новый формат работы банков, кредитные менеджеры которых каждую среду в здании Палаты предпринимателей «Атамекен» дают консультации  всем желающим по вопросам кредитования.
В результате проведенной работы, по Дорожной карте бизнеса 2020 поддержку получили 6 предпринимателей на общую сумму 123,2 млн. тенге, с созданием 76 рабочих мест. Так, грантовое финансирование в размере 3 млн. тенге получила ИП «Балгазина» для открытия детского коррекционно-развивающего центра «Smile»; микрокредиты получили: 6,7 млн. тенге - ТОО «МИР–Тилек» для организации тепличного хозяйства с овощехранилищем (при общей стоимости проекта 40 млн. тенге). По 3 млн. тенге получили  ИП «Карабаев» для создания откормочной площадки при общей стоимости проекта 10 млн.тенге; ИП «Деметов» 3 млн. тенге для приобретения оборудования  СТО.

 

Субсидирование процентной ставки по кредитованию получили:
- КХ «Ахтямов», где в 2017 году запланировано увеличение поголовья кур несушек до 75 тыс. голов с объемом производства более 20 млн. штук яиц в год и созданием 42 рабочих мест.
- ИП «Эберман»  для расширения вязального цеха и закупа 4 вязальных станков. Ожидаемый объем производства- 30000 штук швейных изделий в год с созданием 15 рабочих мест, а именно:
Кроме того, ведется проработка еще 6 проектов общей стоимостью 446 млн. тенге с созданием 53 рабочих мест.
Первый – это «Создание научно-трибологического центра» ТОО «Рудсервис». Концепция проекта находится на рассмотрении в НК «Астана ЭКСПО 2017» с целью дальнейшей презентации на Международной выставке. Заключен протокол намерений с ТОО «Интертех» г. Астаны на поставку смазочных материалов. Стоимость проекта – 200 млн. тенге, будет создано 15 рабочих мест.
Второй проект: «Расширение действующей пекарни» ИП «Блеадзе». Планируется расширение ассортимента хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. В настоящее время ведется строительство производственного помещения. Стоимость проекта – 65 млн. тенге, будет создано 6 рабочих мест.
Третий проект: «Строительство кондитерского цеха» «ИП «Абейев Е.Б.» стоимостью проекта: 62 млн. тенге и созданием 7 рабочих мест. На сегодняшний день завершены работы по монтажу здания.
Четвертый проект: «Создание животноводческого комплекса» КХ «Шиндин А.Ф.», планируется создание откормочной площадки на 100 голов КРС с дальнейшим развитием глубокой переработки. Общая стоимость проекта: 40 млн. тенге с созданием 7 рабочих мест.
Пятый: «Создание цеха по изготовлению полипропиленовых труб» ИП «Бутабаев Т.Т.»  стоимостью 9 млн. тенге и созданием 3 рабочих мест.
Шестой: «Организация тепличного хозяйства» ИП «Карабаев»  общей стоимостью 70 млн. тенге и созданием 12 рабочих мест.
В районе промышленной зоны на выезде в поселок Жезказган   планируется создание индустриального парка с подведением необходимой инфраструктуры» для размещения объектов МСБ. Имеется земельный участок площадью 12 гектар, получено положительное заключение государственной экспертизы ТЭО проекта. В текущем году будет завершена разработка ПСД и после этого будет направлена заявка на получение финансирования для строительства инфраструктуры индустриального парка.
Для обеспечения жителей недорогой качественной продукцией за отчетный период организовано проведение 52-х сельскохозяйственных ярмарок с суммой реализованной продукции на 436 млн. тенге. В рамках акции «Зеленый караван» реализовано по низким ценам 62 тн плодоовощной продукции на сумму 5,0 млн. тенге из Южного Казахстана и других регионов Карагандинской области.
Также был открыт и действует социальный павильон, где цены на социально-значимые продукты регулируются Меморандумом между акиматом и ИП Альмухаметовым. В текущем году планируется открытие еще 2-х социальных павильонов в других точках города.
В данном направлении организовано активное участие местных товаропроизводителей. Благодаря запущенной птицефабрике КХ «Ахтямов», о которой говорилось мной выше, мы наблюдаем серьезное снижение цен на яйцо. Так, если цена по городу на привозную продукцию доходила до 350 тенге за десяток, то на сегодня местное яйцо реализуется по цене от 150 до 220 тенге за десяток в зависимости от категории. Наряду с этим, фермерское хозяйство «Дин» увеличило посевные площади с 2 до 8 га, с которых получило 50 тн картофеля, 20 тн арбузов и 15 тн дыни и реализовало данную продукцию по ценам ниже рыночных в торговых точках города и на городской ярмарке.
С целью обеспечения продовольственной безопасности в городе возрождено огородничество, всем желающим была предоставлена возможность для посадки картофеля и бахчевых культур на земельном участке площадью 2 га. В этом году планируем предоставить населению 5 га.
Вот это и есть яркий пример того, когда, во-первых, мы развиваем отечественное производство, а во-вторых, за счет этого сдерживаем рост цен.

Третье направление: Комфортный город
Как показала практика, наиболее чувствительными для населения всегда являются вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством, дорогами, при этом очень часто ко мне обращаются люди с вопросами по деятельности КСК и ЖКЦ.

Поэтому нами совместно с членами Общественного совета были организованы обходы  дворовых территорий жилых домов микрорайонов города на предмет их благоустройства и санитарного состояния, в ходе которых было выявлено много проблемных вопросов. Для их решения был внедрен формат еженедельных отчетов перед жителями руководителей ЖКЦ и КСК на площадке акимата, что позволило оперативно принимать необходимые меры. Наряду с этим, в акимате была открыта и действует горячая линия по Whatsapp-мессенджеру, что дало возможность жителям напрямую направлять конкретные факты с приложением фото и видеоматериалов.
Все выявленные в ходе этой работы 94 замечания на сегодня полностью устранены. Отремонтировано 17 участков кровель, восстановлен 21 надподъездный козырек, проведен ремонт 45 подъездов, покрашено 509 подъездных дверей, создано 3 (всего по городу 45) кондоминиума. А в этом году планируется создать 20 кондоминиумов, что дает возможность участия жителей в Программе модернизации ЖКХ. В 2016 году по этой программе осуществлен капитальный ремонт 5 жилых домов по ул. Кусаинова 25, 30,34, по пр. Сатпаева 87 и 95 на сумму 71 млн. тенге. Также за отчетный период осуществлен ремонт 34 детских игровых площадок, 17 футбольных полей и 4 многофункциональных кортов.
С учетом того, что жителями неоднократно поднимался вопрос о высокой цене на эксплуатационные услуги, предприятием «Сат тазалык» с 1 марта 2016 года жителям 239 двухэтажных домов города и близлежащих поселков, не имеющих подвальных помещений был  снижен тариф с 34 до 25 тенге за 1 кв.м.
Большая работа проведена по обеспечению энергоэффективности города с привлечением международной организации миссии проекта Программы развития ООН «Устойчивые города для низкоуглеродного развития». Первым результатом данного взаимодействия стало выделение нашему городу гранта на дворовое освещение 150 подъездов многоэтажных домов. Уже сегодня, как мне докладывают, завершена установка внутриподъездного освещения во всех 150 подъездах, а также надподъездного освещения во дворах по адресам: Независимости 55, Ердена 189, Наурыз 152. В ближайшее время планируется завершить работы по установке надподъездного освещения  во дворах по следующим адресам: Абая 37, 41, 43, 45, 74, Независимости 8, 1А, 6А, 19, 38, 51, по ул. Шаталюка 34, 36, 38, 44, 46, 46А, 46Б, 48, Ердена 161, 173, 175, 191, 193, ул. Наурыз 3А, 3Г, Гурбы 100, Кусаинова 33, пр. Сатпаева 123. В ходе организации данной работы максимально были учтены пожелания жителей.
Следующим результатом ожидается реализация 5 проектов, разработанных при поддержке ПРООН и на сегодня уже включенных в республиканскую Карту энергоэффективности для дальнейшей реализации по механизмам государственно-частного партнерства: «Модернизация системы освещения 16 детских садов», «Модернизация системы освещения школ города», «Модернизация тепловых пунктов школ города», «Модернизация насосных станций города» и «Модернизация уличного освещения города».
Также в 2016 году мы акцентировали внимание на текущем ремонте автодорог. Всего отремонтировано 30 тысяч кв.м дорог, тротуаров и внутридворовых проездов.
На особом контроле находится вопрос прохождения отопительного сезона.
На Тепловой станции №1 предприятия теплоэнергетики российской компанией «Политехэнерго» (г.Санкт-Петербург) проведена модернизация 4-х котлов, что позволило увеличить мощности производства тепла до 85 ГКал/час каждого котла.
Завершена установка приборов учета тепла в многоквартирных жилых домах, что позволит значительно сократить коммерческие и технологические потери на сетях, а также повысить качество предоставляемых услуг.
В целях сохранения зеленых насаждений города был восстановлен поливочный водовод по ул. Улытауская, Абая, Комарова, пр. Независимости, пр.Сатпаева и ул.Бабыр Би.
При поддержке и за счет средств корпорации «Казахмыс» отремонтирована площадь Шахтерской славы. При этом имеется предварительная договоренность с руководством корпорации о дальнейшем благоустройстве всей территории площади путем открытия музея горного дела под открытым небом.
Уважаемые сатпаевцы!
В этом году мы ставим амбициозную задачу по строительству и ремонту дорог. Будет осуществлен средний ремонт улицы Улытауская с установкой гранитного бордюра и технического тротуара.
Хочу многих из вас обрадовать, что наконец в этом году после разработки ПСД планируется строительство и реконструкция дорог Восточного района, а также завершение строительства инженерных сетей данного района.
Также запланирован средний ремонт дорог по пр. Сатпаева (от площади до улицы Шаталюка); по ул. Ердена (от ул. Кусаинова до ул. Абдирова).
Планируется установить новые опоры освещения по ул. Улытауская (от Абая до АЗС №20), пр. Сатпаева (сторона жилых домов микрорайона «Нурлы мекен») и установка светодиодных  светильников по пр.Независимости.
Будет усилена работа по озеленению улиц города, посадке цветников на площадях и скверах.
Планируется установить 6 детских площадок, отремонтировать все контейнерные площадки, заменить 200 контейнеров и установить 7 новых автобусных павильонов. Во дворах многоэтажных жилых домов будут установлены 200 шт. скамеек и 100 урн на улицах города.
Для отдыха жителей в районе жилых домов №12,16,22 по ул.Абая будет разбит новый сквер с установкой игровых комплексов и уличных тренажеров. Также появится новый сквер по пр. Независимости в районе пересечения с  ул. Ердена. Реализация данных проектов позволит изменить облик города, создать комфортную среду для досуга населения.
Четвертое направление: Социально-ориентированный город


Основным направлением деятельности в сфере социальной защиты населения является обеспечение продуктивной занятости населения, создание новых рабочих мест.
Количество малообеспеченных по состоянию на 1 января 2017 года составило 118 человек, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечается снижение на 8%.
За отчетный период на учете состояло 3528 безработных, из них трудоустроены на постоянную работу 2319 человек, плановые показатели выполнены на 100%.
В общественных работах приняло участие 720 безработных, на переподготовку направлено 109 человек. Было создано 11 социальных рабочих мест, на молодежную практику направлено 23 выпускника.
В рамках реализации задачи по осуществлению социальной помощи по программе «Өрлеу» оказана помощь 24 семьям (100 человек) на общую сумму 4,5 млн. тенге.
Хотел бы отдельно остановиться на недавно принятой Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Наряду с бесплатным техническим и профессиональным образованием Программой предусмотрено обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»; поддержка предпринимательских инициатив; гарантирование микрокредитов в городах и на селе.
Возможность получения микрокредита суммой до 8 тысяч МРП (16 млн тенге) сроком до 5 лет и со ставкой не более 6% будет предоставлена безработным и самозанятым с предпринимательским потенциалом, а также сельскохозяйственным кооперативам и их членам.
Поэтому призываю всех заинтересованных принять активное участие в реализации данной Программы. Кому интересно, то более полную информацию всегда можно получить в отделе занятости и социальных программ.
(пауза)

В числе неизменных социальных приоритетов всегда были и остаются здравоохранение и образование. В 2016 году был решен ряд материально-технических вопросов Центральной больницы: приобретен и установлен рентген-аппарат. Более чем в 2 раза увеличено обеспечение лекарственными препаратами. Снята кредиторская задолженность, которая сохранялась последние 2 года. Выделены средства на разработку ПСД для проведения капитального ремонта здания больницы. Для обеспечения медицинского ухода за пожилыми людьми было открыто отделение сестринского ухода на 10 коек, где пролечено 64 пациента.
В январе этого года для Центральной больницы был приобретен УЗИ-аппарат, до конца февраля будет приобретен ФГДС, до конца года - наркозно-дыхательный аппарат; в мае планируется проведение капитального ремонта путем замены кровли, окон, системы тепловодоснабжения. На следующей неделе в главном корпусе больницы на 1-ом этаже будет открыта еще одна социальная аптека по низким ценам на лекарственные препараты.
В целях исключения очередей в городской поликлинике  в  текущем году планируется внедрить электронную очередь (по типу ЦОНа) для обслуживания всех текущих пациентов. Также для эффективной работы «Скорой помощи» будут приобретены 3 единицы машин скорой помощи. 
В 2016 году мы усилили работу по привлечению медицинских кадров, прежде всего врачей. Ряды медицинских работников города пополнили 16 врачей, что почти в 3 раза больше, чем в 2015 году. Также с целью привлечения кадров 2 выпускника Карагандинского медицинского университета обучаются в интернатуре и резидентуре за счет городской поликлиники.
Все сказанное выше повлияло на показатели, характеризующие состояние здоровья населения. Отмечается рост естественного прироста населения на 7%. Общая смертность уменьшилась на 6%. Случаев материнской смертности не зарегистрировано. Показатель младенческой смертности снижен на 25%.
Произошло снижение заболеваемости туберкулезом к уровню 2015 года на 7,5%. Случаев запущенного туберкулеза не зарегистрировано. Показатель смертности от этого заболевания уменьшился на 30%. Благодаря проведению скрининговых осмотров населения, удалось снизить удельный вес запущенных случаев от этого заболевания на 16% .
С 2016 года вопросы здравоохранения были взяты на мой личный контроль. И в первую очередь на особом контроле остаются вопросы качества обслуживания и оказания медицинских услуг населению. Как говорил Гиппократ «лечить нужно не болезнь, а больного». Гуманное и сочувственное отношение - это святая обязанность врача! Даже в век уникальных технологий роль общения врача с пациентом невозможно переоценить. Не секрет, что некоторые молодые специалисты по своему уровню знаний не совсем отвечают современным требованиям. Для этого необходимо уделить большое внимание их обучению и повышению квалификации, для чего необходимо приглашать лучших специалистов к нам на мастер-классы.
Как вы знаете, в этом году будет осуществлен переход к обязательному социальному медицинскому страхованию, основанного на солидарной ответственности государства, работодателей и самих граждан.
Частная медицина в нашем городе пока мало распространена. Обязательное медицинское страхование не означает, что казахстанцы смогут получать услуги только в государственной клинике. Частные клиники могут вступить в программу и получить госзаказ. Люди пойдут туда, где лучше. Так что обязательное медстрахование заставит государственные клиники конкурировать с частными, благодаря которому наша система здравоохранения должна стать более конкурентоспособной.
Теперь относительно сферы образования. По сравнению с 2015 годом показатель ЕНТ вырос на 3,1 балла и составил 79,9 баллов. Из 3 претендентов на аттестат с нагрудным знаком «Алтын белгі» 2 подтвердили свои знания,  если в 2015 году 4 выпускника получили аттестат с отличием, то в 2016 году -10.
По программе «Нұрлы жол» построена и введена в эксплуатацию средняя школа на 600 мест, а по программе «Дорожная карта занятости 2020» проведен капитальный ремонт средней школы №19. В этом году будет разработана ПСД для строительства нового здания Дворца школьников.
Второй год в школе №15  функционирует лаборатория робототехники. В этом году планируется внедрение еще 5 лабораторий в других школах.
В сентябре  2016 года на региональных  соревнованиях по робототехнике в городе Караганде команда нашего города заняла ІІ место.
Детские сады и мини-центры посещают 3338 детей. Охват дошкольным воспитанием и обучением детей от 3-х до 6 лет составляет 100 %.

В этом году для дальнейшего обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях планируется строительство детского сада на 320 мест в 7-ом микрорайоне. Также планируется проведение капитального ремонта ясли-сада №33 «Күншуақ».
(пауза)
Особую актуальность в работе местных исполнительных органов имеют вопросы организации досуга детей и взрослых, их спортивная, культурная и духовная направленность. Так, по итогам XI-ой областной летней спартакиады «Арай-2016» среди городов области мы впервые заняли второе место, уступив г. Караганде. Мастер спорта Республики Казахстан, воспитанница сатпаевской школы легкой атлетики Рима Кашафутдинова приняла участие на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
В октябре прошло первенство Карагандинской области по плаванию, где сатпаевские пловцы заняли 10 первых мест и 10 человек стали призерами.
С 25-28 января 2017 года на открытом чемпионате Карагандинской области по эстафетному плаванию команда Сатпаева заняла 2 призовое место.
Как вы знаете, Спортивно-оздоровительный комплекс с октября 2016 года передан с областной коммунальной собственности в городскую. На сегодняшний день здесь работают 14 тренеров по разным видам спорта, 8 инструкторов. Сейчас перед СОКом поставлена задача не снижать уровень подготовки юных спортсменов и наиболее эффективно использовать возможности спортивных площадей.

 

Первый вопрос, с которым мы столкнулись – это нехватка спортивных тренеров. В этой связи для работы были приглашены тренеры по фигурному катанию и по хоккею  с городов Караганды и Челябинска Российской Федерации  и на сегодня по этим видам спорта уже занимаются 137 детей и  подростков.
Еще один вопрос, который мы решили - это финансирование поездок юных спортсменов на соревнования. К примеру, если ранее хоккеисты в основном выезжали за свой счет, то в текущем году впервые за счет средств местного бюджета наша детская хоккейная команда направлена в город Рудный для участия во II-ом туре Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди детей юношеских команд.
Құрметті жерлестер!
Мәдениет пен өнер саласында да кең  ауқымды іс-шаралар атқарылуда. Есептік кезең ішінде Ерден Сандыбайулы атында ІІ-ші республикалық қобызшылар сайысы, жас вокалисттер арасында «Достар дауысы», би топтарының «Кел, билейік» атты байқауы және Ұлы Отан соғысының 71 жылдығына арналған бірқатар шаралар мен «Тәуелсіздікті жырлаймыз» атты хор ұжымының фестивалі ұйымдастырылды. «Алғабас» жастар театры құрылып алғашқы қойылымын көрермен назарына ұсынды. Сондай-ақ, Казақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен кеншілер және қала күніне арналып мерекелік концерттік шаралар өтті. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Елімнің бақытын тербеткен Тәуелсіздік» атты мерекелік концерттік бағдарлама мұз сарайында кең көлемде өткізілді.

 

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойы аясында «Қазақ елін» биік шыңдарға көтерер ұлы мақсаттарға ұйыту ісіне қызмет етіп, халқымызға кешегіден келешекке жететін асыл дүниелерді жалғастырып келе жатқан зиялы қауым өкілдері мен ақын-жазушыларымыздың құрметіне Комаров көшесінің бойында  «ақындар мен сазгерлер» аллеясы тарту етіліп, аллеяда  «қобыз», «домбыра» және «қауырсын қалам» шағын  мүсіндік композициялар орнатылды.
Биылғы жылы қаламыздағы Құсайынов көшесі 8-ші үй мекен-жайында  барлық мәдени-ұлттық орталықтарды біріктіретін  «Достық үйін» ашуды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар, алдымызда біздің мақтанышымыз, дарынды ақын, жыршы - Шынболат Ділдебаевтың 80 жылдығына орай Республикалық жыршы термешілер сайысы және Республикалық жас ақындар айтысын өткізу мақсаттары тұр.
«Қауіпсіз қала» бесінші бағыты бойынша
Ауыр және аса ауыр қылмыстардың ашылу деңгейі 84,5%  құрады,  бұл 2015 жылмен салыстырғанда  10%-ға жоғары. Сонымен қатар, 2016 жылы анықталған әкімшілік құқық бұзушылықтың саны 8 мын 669 құрап, өткен жылмен салыстырғанда 4%-ға артты.
Жергілікті полиция қызметі  бірінші кезекте құқық бұзушылықтың алдын алудағы  жұмыс сапасын жақсартуға бағытталған.
2016 жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы  аясында қаламызда: «Жол қауіпсіздігі», «Қылмыссыз қала», «Құқықтық тәртіп», «Мас жүргізуші қылмыскер», «Балалар түнгі қалада» атты маңызы мен мазмұны кең акциялар,ауқымды іс-шаралар өткізілді. 2017 жылдан бастап қала әкімдігінде Қоғамдық Қенес мүшелерінің қатысуымен учаскелік полиция қызметкерлерінің қала тұрғындары алдында есебін тыңдауы жоспарлануда.  
Ұрлық пен құқық бұзушылықтың алдын алу және анықтау мақсатында қаланың қоғамдық орындарында ішкі істер бөлімінің жедел басқару орталығына қосылған 100 бейнебақылау камералары орнатылатын болады. Сондай-ақ, Абай мен Ұлытау, Абай мен Сәтбаев көшелерінің қиылыстарында жаңа бағдаршамдар орнатылады.
Азаматтардың өтініштерімен жұмыс туралы қысқаша тоқталып өтейін. Мәселен, 2016-шы жылы қала әкімінің аппаратына жеке тұлғалардан барлығы 2 мын 043 өтініш келіп түскен. Жеке мәселелері бойынша 539 адам қабылданды, соның ішінде қала әкімінің қабылдауында – 174 адам, әкім орынбасарларының – 365 адам болған. Ең көп түскен өтініштер қатары  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласы бойынша – 902 өтініш, және жер қатынастарына қатысты - 613 өтініш келіп түскен. Азаматтардың қала әкімдігінің веб-сайтына қол жеткізуді оңайлату үшін «Әкім блогы» мобильді нұсқасы жасалып, қала тұрғындарының қол жетімділігін арттырды.
Оған дәлел 2015 жылы – 47 адам өтініш білдірсе жыл басынан бері 63 өтініш қала тұрғындарынан келіп түсті. Тұрғындармен кері байланыс орнату үшін қала әкімдігі заман талабына сай танымал - "FACEBOOK", WhatsApp, ВКОНТАКТЕ әлеуметтік желілерін пайдаланады.

Уважаемые жители города!
Нам удалось выполнить намеченные планы в экономической и социальной сферах жизнедеятельности города, и в этом огромную роль сыграли вы, дорогие сатпаевцы. Благодарю вас за неравнодушие, понимание и поддержку, которую вы оказываете в решении наших общих задач.
Отдельно хотел бы выразить слова благодарности депутатскому корпусу, Общественному совету за совместную работу, которая в минувшем году дала неплохие результаты.
Подводя итоги, хочу отметить, что наша работа в 2017 году будет определяться приоритетами развития, обозначенными Главой государства в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». 

Құрметті есептік кездесуге қатысушылар!
Жоғарыда аталғанның барлығы – өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму бағытындағы үлкен жұмыстардың бір бөлігі ғана. Осы кезде халқымыздың «Көз – қорқақ, қол – батыр» деген мақалы еріксіз еске түседі, тәжірибе көрсеткендей, барлық көзделген жұмыстарды орындауға болады.
Бұл үшін бізде ниет те, білікті кадрлар да қажетті ресурстар да бар. Айтылған сөз бен нақты істің үйлесімділігі, атқарушы билік қызметкерлерінің кәсібілігі және сіздердің қолдауларыңыздың арқасында алға қойған барлық міндеттерді орындаймыз деп сенемін.
Назарларыңызға рахмет!МОНИТОРИНГ реализации предложений и замечаний населения, поступивших в ходе проведения отчетных встреч в 2017 году