Қала паспорты

Құрылған күні: 1973 жыл  
Аумағы: 1,1 мың ш. км.   
Халық саны: 69 770 адам (1 желтоқсан 2018 жыл).    
Этникалық құрамы: қазақтар - 64,3%, орыстар-22,1%, басқалары-13,6%
Жұмыссыздар саны: 104 адам 
Объектілер саны: білім беру-34, Денсаулық сақтау-16, Мәдениет-5  
Қала әкімі: Ыдырысов Асқар Аблайұлы
Көрсеткіштер Өлшем бірлігі қаңтар-желтоқсан
2017 ж. 2018 ж. 2018 г.в % к 2017 г.
ӨНЕРКӘСІП
Қолданыстағы бағадағы өнеркәсіп өнімінің (жұмыстардың, қызметтердің) көлемі млн. теңге 47 056,2 48 053,0 87,7 (НКИ)
кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу млн. теңге - 246,4 95,6
өңдеу өнеркәсібі, оның ішінде: млн. теңге 33 120,4 33 290,0 100,8 (НКИ)
тамақ өнімдерін өндіру млн. теңге 900,9 618,9 84,7
 сүт өнімдерін өндіру млн. теңге - -  
  - нан-тоқаш және ұн өнімдерін өндіру млн. теңге 531,7 344,0 91,1
жеңіл өнеркәсіп, оның ішінде: млн. теңге 32,1 24,3 83,8
тоқыма бұйымдарын өндіру млн. теңге - -  
киім өндіру млн. теңге 27,3 22,1 83,8
химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру млн. теңге 59,6 5,0  
  -производство основных фармацевтических продуктов млн. тенге      
Металлургическая промышленность, из них: млн. тенге      
  -черная металлургия млн. тенге      
  -цветная металлургия млн. тенге      
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі  млн. теңге 1 170,5 1 127,1 102,6
Өсімдік шаруашылығы млн. теңге 608,6 531,6 102,3
Мал шаруашылығы, оның ішінде: млн. теңге 561,5 595,4 102,6
Мал шаруашылығы өнімдері
  тірі салмақта мал мен құс тонн 450,9 453,5 100,6
сүт тонн 1 824,5 1 759,8 96,5
жұмыртқа мың дана 3 606,7 5 532,3 153,4
Мал мен құс басы
ірі қара мал бас 2 812 2 937 113,8
  - қой мен ешкі бас 4 664 5 244 112,4
 жылқы бас 1 108 1 297 117,1
құс бас 42 098 57 600 136,8
ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Негізгі капиталға инвестициялар млн. теңге 36 304,8 38 348,1 98,5 (НКИ)
ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК
Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, барлығы бірлік 2 296 2 397 104,4
Численность занятых в малом  предпринимательстве человек 13408 13 806 103,0
Обьем выпускаемой продукции (работ,  услуг)  млн. тенге 3 546,2 3 604,5 101,6
ҚҰРЫЛЫС
Құрылыс жұмыстарының көлемі млн. теңге 15 366,9 13 427,3 69,4 (ИФО)
Тұрғын үйлерді пайдалануға беру шаршы метр 100 047 42 882 42,9
ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР
Жергілікті бюджетке салық және басқа да міндетті төлемдердің түсуі  млн. теңге 3 459,5 3 599,5 104,0
республиканский бюджет млн.тенге      
местный бюджет млн.тенге      
Недоимка, всего млн.тенге      
Расходы,
в том числе
млн.тенге      
целевые трансферты из РБ млн.тенге      
Платежная дисциплина (на 01.01.2014 г)      
Дебиторская задолженность млн.тенге      
в т.ч.просроченная "      
Кредиторская задолженность млн.тенге      
в т.ч. просроченная "      
Задолженность по зарплате работникам крупных и средних предприятий, просроченная  млн. тенге      
 орындалуы % жоспар     103,3  
ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ
Жұмыссыздар саны адам 116 104 89,7
Жұмысқа орналастырылды адам 2 993 3 558 118,9
Қоғамдық жұмыстарға жіберілгені адам 721 616 85,4
Оқуға және кәсіби дайындыққа жіберілді адам 282 123 43,6
Кедейлік шегінен төмен тұратын аз қамтылғандар саны адам 96 520 541,7
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Бала туу коэффициенті (11 ай) 2018 жылғы) 1000 адамға шаққандағы жағдай 21,39 22,08 103,2
Өлім коэффициенті (11 ай) 2018 жылғы) 1001 адамға шаққандағы жағдай 9,53 9,46 99,3
Нәрестелер өлімінің коэффициенті (12 ай) 2018 жылғы) 1000 тірі туылғандарға шаққандағы жағдай 3,9 5,6 143,6
БІЛІМ
Мектепке дейінгі жастағы балалардың жалпы саны (1 жастан 6 жасқа дейін)) адам 4 247 4 646 109,4
Мектепке дейінгі мекемелермен қамтылған мектеп жасына дейінгі балалар саны адам 3 397 4 232 124,6
қамту %  % 80,0 91,1  
Мектептердегі оқушылар саны адам 10 233 10 722 104,8
Барлық компьютерлер бірлік 1 865,0 2 131,0 114,3
1 компьютерге есептегендегі Оқушылар саны адам 5,0 5,0 100,0
ҚЫЛМЫС
Барлық қылмыстар бірлік 797 688 86,3
оның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар бірлік 72 63 87,5
Ауыр қылмыстардың ашылуы п.п. 81,8 86,2 105,4
Аса ауыр қылмыстардың ашылуы п.п. 88,2 100,0 113,4