Өкілеттік, міндеттер және функциялар тізімін анықтақтайтын Заңдар, нормативтік актілер