АХАТ бөлімі Сәтбаев қаласы әкімінің аппараты ММ

Азаматтық хал актілеріжазбаларынжою

Азаматтық хал актілерінтіркеутуралықайталамакуәліктернемесеанықтамаларберу

Азаматтық хал актілерініңжазбаларынқалпынакелтіру

Атын, әкесініңатын, тегінауыстырудытіркеу, оныңішіндеазаматтық хал актілеріжазбаларынаөзгерістер, толықтырулар мен түзетулеренгізу

Бала асырапалудытіркеу, оныңішіндеазаматтық хал актілеріжазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулеренгізу

Бала туудытіркеу, оныңішіндеазаматтық хал актілерінің жазбаларынаөзгерістер, толықтырулар мен түзетулеренгізу

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзудытіркеу, оныңішінде азаматтық хал актілеріжазбаларынаөзгерістер, толықтырулар мен түзетулеренгізу

Некеқиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу, оныңішіндеазаматтық хал актілері жазбаларынаөзгерістер, толықтырулар мен түзетулеренгізу

Қайтысболудытіркеу, оныңішіндеазаматтық хал актілеріжазбаларынаөзгерістер,толықтырулар мен түзетулеренгізу

Әкеболудыанықтаудытіркеу, оныңішіндеазаматтық хал актілеріжазбаларынаөзгерістер, толықтырулар мен түзетулеренгізу